månadsarkiv: maj 2015

Skärgårdsmässan på Djurgården

Årets Skärgårdsmässa i Wasahamnen på Djurgården, som har temat Östersjöregionens miljö och framtid, går av stapeln denna helg, 22-24 maj. Föreningen kommer även i år att medverka med ett stånd där vi kommer att ha våra produkter till försäljning. Vi hoppas att så många som möjligt tar vägarna förbi och hälsar på oss.

Öppettider:
Fredag 22/5 kl. 11.00 – 18.00
Lördag 23/5 kl. 10.00 – 18.00
Söndag 24/5 kl. 10.00 – 17.00

Varmt välkomna!

 

Äntligen, äntligen har vi en ny hemsida!image

Välkomna att kika runt på sidorna. Vi håller fortfarande på att bygga och fixa med sidan, och nya spännande saker händer titt som tätt.

Årsmöte 2015

Kallelse till årsmöte för Föreningen s/s Blidösund

Måndag den 18 maj 2015

Plats: s/s Blidösund, Skeppsbron, GusTelegraftav III:s staty, nedanför Slottet (kajplatsen). Båten ligger vid kaj hela kvällen.

Förslag till dagordning:
1.Mötets öppnande.
2.Val av mötesordförande, sekreterare och två justeringsmän.
3.Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse.
4. Revisorernas berättelse.
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
6. Val av ordförande och styrelse för föreningen.
7. Val av två revisorer.
8. Val av valberedning.
9. Medlemsavgiften 2016. 10. Övriga frågor.
11. Mötets avslutande.
Synpunkter på dagordningen, tillägg eller ändringar, ring sekreteraren, Ronny Holm, telefon 08­712 05 40.