Brokholmen

Namnskylten på Brokholmens brygga är prydd med trenne årtal – 1906, 1940 och 1988. Den nuvarande betongbryggan ersatte 1988 en snarlik från 1940, men den allra första var en klassisk träbrygga på stenkista. De första ångbåtsbryggorna i Blidösundet etablerades redan på 1880-talet, när trafiken begynte. Brokholmen kom till lite senare och ratades av waxholmsbåten, eftersom den inte låg lättillgänglig på sydudden mot Våmmfjärden. Detta bidrog säkert till att Brokholmsborna helhjärtat ställde upp för ångfartyget Blidösund, när hon vid trafikstarten 1911 även anlöpte Brokholmen. Några krigsscener utspelade sig därför aldrig här under ”Blidökriget”. På insidan av landtungan med ångbåtsbryggan låg däremot ett tio-tal torpedbåtar förtöjda under hösten 1914. Efter krigsutbrottet i augusti samlades ett stort antal enheter ur Kustflottan och Stockholmseskadern på Vamban med lasarettsfartyget Verdande till ankars utanför ångbåtsbryggan. Den 18:e augusti inspekterades eskadern från torpedkryssaren Clas Uggla av kung Gustav V, som då även landsteg vid Brokholmen.

Några hundra meter syd bryggan finns ett väl synligt minnesmärke över bygdens alla små handelsbodar. Under ett drygt decennium före andra världskriget fanns där en liten diversehandel, som öppnades av fiskaren Bernt Karlsson. Hans son Torvald flyttade sedan till Svartlöga och etablerade istället där den handelsbod, som var i sommardrift ända in till slutet av 1900-talet. Brokholmens gamla handelsbod är nu sned, vind och övergiven. Måtte den dock få bli rustad och bidraga till den historiska kontinuitet, som ångfartyget Blidösund försöker vidmakthålla…

Göran Sjödin

På detta fotografi taget av Oskar Halldin på 1930-talet så visar bensinskylten ”Standard” att det låg en handelsbod alldeles i närheten.

Nästa brygga: Glyxnäs