Bruket

På ingående tur blåser ångf Blidösund alltid två gånger i visslan inför Brukets brygga, som ligger i en vik utan sikt norrut, varför det är svårt att avgöra hur långt båten hunnit. Bryggans namn härrör från ett tegelbruk med storhetstid intill 1800-talets början.

Under nittonhundratalet har två andra verksamheter varit tongivande – Gösta Janssons handelsbod, som slog igen 1987 och Brukets Brädgård, som höll ut ända till 2004.

Närmast bryggan ligger nu ett fyrfamiljshus, som ersatt det stora grå missionshuset från 1883. När ångbåtsbryggan på 1990-talet behövde renoveras uppstod med markägaren en beklaglig tvist, som först efter hovrättsbeslut utmynnade i att han istället byggde en helt ny utmärkt ångbåtsbrygga, som till alla resenärers båtnad trafikerats hela sommaren.

Den 8 augusti 1988 hölls en sista gudstjänst i missionshuset innan rivningen. Nästan på dagen 22 år senare firades den nya ångbåtsbryggan med ångf Blidösund förtöjd under lördagskvällen. Glädjen över nya bryggan var stor, men en hedersgäst saknades. Han bodde hela sitt liv i Bruket, deltog 1939 i gjutandet av den förra bryggan och visade ett större engagemang för ångf Blidösund än någon annan blidöbo i modern tid. – Mauritz Johansson gick bort år 2000, men för alltid minns vi hur Mauritz med bandyportföljen i ena handen höjde den andra i en rejäl hälsning till oss alla och ångf Blidösund.

Göran Sjödin

Klang och jubel vid Brukets brygga lördagen den 19 juli 1969. Efter åtta års uppläggning återvände s/s Blidösund till sin hemmatrakter och möttes av entusiastiska Blidösundsvänner. Hurrandet på bryggan leddes av Mauritz Johansson, i nederkant till höger på bilden.

Nästa brygga: Yxlövik