Bli medlem

Bli medlem i föreningen som arbetar för att bevara unika s/s Blidösund, skärgårdens sista koleldade ångbåt med anor från 1900-talets början.

Det är lätt och smidigt att bli medlem:
Swisha beloppet till 123 197 8535 eller betala in till plusgiro 85 37 96-1, i båda fallen är det mycket viktigt att du talar om namn, fullständig adress samt gärna också mailadress.

Våra olika typer av medlemskap:

Ordinarie medlemskap – 200 kr/år

I medlemskapet ingår medlemsskrift och medlemsresa. Andra förmåner kan tillkomma.

Förmånsmedlemskap  – 400 kr/år

I medlemskapet ingår medlemsskrift och medlemsresa, därutöver erbjuds medlemmen;
10 % rabatt på alla musikkryssningar.
En gratisresa på söndagarnas rundtur i norra skärgården. Detta gäller endast på s/s Blidösund, ej på rederiets övriga fartyg.
100 kr rabatt på lunchturerna under julseglationen.
Förmånsmedlemmar får också Blidösunds-nålen att fästa på t. ex. jack- eller kavajslaget.
Andra förmåner kan tillkomma.

Sponsormedlemskap – 1000 kr eller mer

Detta är något för den som känner att han/hon verkligen vill göra något för fartyget. I medlemskapet ingår samma förmåner som i förmånsmedlemskapet. Utöver nålen får sponsormedlemmen också en dekal att klistra på t.ex. bilen.

 

Reservation för vissa ändringar orsakad av corona-pandemin!