Stämmarsund

Innan man ”stämde i bäcken” kunde man med båt ta sig från Stämmarsund och tvärs igenom Blidö genom Södersundet till Österbåts. En såg etablerades vid strömfåran av skepparen och handelsmannen Johan Norman som var en av de tongivande vid beställningen av ångf Blidösund och blev Blidösundsbolagets förste direktör. Han bodde på Stämmarsunds gård, som 1952 blev kursgård för Filadelfiaförsamlingen i Stockholm, men numera inrymmer Blidö Värdshus med vandrarhem och gästhamn. Stämmarsunds Livs tog tyvärr ner skylten för fem år sedan medan den 125-åriga sandkilen Helmi bevarar roslagskulturen och mellan seglingarna har hemmahamn i Stämmarsund.

Redan 1919 byggdes Folkets Hus, som nu är Blidö Bio med estradambitioner som kulturcentrum. En särdeles ovanlig teaterscen utgjorde Stämmarsunds ångbåtsbrygga den 18 juni 2011 då Philip Ronne med oanade lokala förmågor spelade upp bakgrunden till Blidökriget med såväl ångf Blidösund som kombattanten Waxholm III förtöjda vid scenen. Ångbåtsbryggan visade sig fungera utmärkt som estrad i dess annorlunda utformning från ombyggnaden 1996. Måtte man vid nästa renovering också ge den en utformning för att effektivt tjäna de olika båtar som trafikerar den – inte minst ångf Blidösund…

Göran Sjödin

Nästa brygga: Norrsund