Vättersö

På s/s Blidösunds fredagstur har nästan alla bryggorna landsvägsförbindelse om än via vägfärja. Vettersö intar däremot en särställning genom att vara en stor ö utan vägförbindelse med inte mindre än 200 fastigheter inkl närliggande öar. En indikation på värdet av passagerarbåtstrafiken ger engagemanget med den totala ombyggnaden av södra bryggan, som lördagen den 1 juli 2006 invigdes med s/s Blidösund förtöjd vid bryggan. Utan något som helst bidrag från det allmänna finansierades det mycket kostsamma bygget, vilket Skärgårdens Trafikantförening uppmärksammat genom att 2008 jämte Yxlövik utnämna Wettersö till ”Årets brygga”.

Säreget med Wättersö är också floran av stavningsalternativ till ö-namnet. När Blidösund återupptog trafiken på 1970-talet fanns fortfarande Wahlstedts diversehandel kvar med sin lilla sommarbutik. Tyngre varor skickades då med ångbåten av det strävsamma paret Wahlstedt, som jag med unga styrmansögon då såg som något krävande godskunder…

De nybyggda bryggan är lätt att känna igen på dess karaktäristiska lilla vänthus som återuppfördes på den nya bryggan. Till alla skeppares båtnad har också en semafor uppförts med den numera gängse förekommande runda vita tavlan upphängd i en gammal livbåtsdävert, likadan som dävertarna på Blidösunds båtdäck. Måtte Vättersös unika semafor alltid visa sin vita välkomnande sida ut mot ångbåtsleden.

 Göran Sjödin

Nästa brygga: Vagnsunda