Föreningen s/s Blidösund behövs!

Aktuell information:

# Årsmötet sker onsdag 29 maj.
Plats: Sjöfartshotellet, Katarinavägen 26, Stockholm
Program:

kl 17.30 Middag *)
kl 19.00 Årsmöte **)
kl 19.30 Information från rederiet
kl 20.00 ”Föredrag med ljusbilder”  – Johan Garsten visar historiska bilder

* ) De medlemmar som önskar äta middag i hotellets matsal meddelar detta till matsbodsjo@gmail.com senast en vecka före årsmötet. Efter middagen samlas vi i konferenslokalen där föreningen bjuder på kaffe och bulle.

** ) Punkt 10 på dagordningen:
Fråga om bildande av Sten Alexanderssons stiftelse för s/s Blidösund. Läs mer här!

# Läs mer om våra förmånliga rabatter här.

# Fartygets första tur i år: Skärgårdsbåtens Dag den 12 juni.
Sommartrafiken till norra skärgården börjar vid midsommar och strax därefter sker musikturerna.
Mer information finns på Blidösundsbolagets hemsida.

För bokning & övrig information:
Blidösundsbolagets hemsida.
Telefon till Blidösundsbolaget: 08-24 30 90

Föreningen s/s Blidösund behövs!

Föreningen s/s Blidösund bildades den 14 maj 1973 för att stötta s/s Blidösund. I femtio år har föreningen varit en nödvändig garant för ångfartygets överlevnad. Förra året firade vi att föreningen fyllde femtio år. 

s/s Blidösund en flytande skönhet med både värdighet och okuvligt trots! Oaktat alla motgångar fortsätter s/s Blidösund med sin trafik år efter år. Detta sker dock inte av sig själv utan förutsätter engagemang och envis kamp. En extra viktig roll i detta avseende har Föreningen s/s Blidösund vars huvuduppdrag är att bevara fartyget som ett i drift varande genuint skärgårdsångfartyg.
För att kunna genomföra detta uppdrag är det en förutsättning att föreningen har många medlemmar och är ekonomiskt solid.
Bli medlem:
Swisha beloppet till 123 197 85 35 eller betala in till plusgiro 85 37 96-1, i båda fallen är det
mycket viktigt att du talar om namn, fullständig adress samt gärna också mailadress.
Våra olika typer av medlemskap.
Ordinarie medlemskap – 200 kr/år
Förmånsmedlemskap – 400 kr/år
Sponsormedlemskap – 1000 kr eller mer
Genom att vara medlem får man också vissa rabatter till fartygets turer.

# Läs mer om våra medlemsskap och rabatterna här.

—————————————————

Åk gärna med vår kära ångbåt!Ledare i skrift nr 4 2022:
Har en ångbåt en själ?

Vilken konstig fråga att ställa. En ångbåt kan väl inte ha en själ. Det är trots allt bara ett materiellt ting bestående framför allt av metall, trä och lite målarfärg. Alla ting är döda. Det är vi människor som har en själ, eller vad vi nu väljer att kalla våra mentala förmågor. Det här blir knepigt, för vad är en själ och hur definieras denna? Det finns en religös åskådning som kallas panteism som hävdar att Gud och universum är ett. Albert Einstein var trakterad av denna tankegång och han var ju en klok man, så något måste det väl ligga i detta. Om man tror på panteism så hävdar man att det finns något besjälat i allt; i en blomma, i ett träd, i en sten eller varför inte en kolbit, i ett föremål som är tillverkat med omsorg, ett dugligt hantverk och ett objekt som har en intressant och essentiell historia. Jo, det sistnämnda skulle kunna stämma in på s/s Blidösund.
Dock, det blir invecklat att fördjupa sig i alla olika religösa eller psykologiska förklaringar om själen. Det är stor risk att resonemanget blir ”flummigt”, så låt oss nöja med att konstatera att vi människor har ett ett psyke. Varje individ har en unik personlighet som innefattar de egenskaper som möjliggör vårt tanke-, känslo- och viljeliv. Och det är vi människor som har möjligheten att beskriva och berätta om de ting som vi anser har ett speciellt värde.
För att då zooma in på den grupp av mänskligheten som kan relatera till en farkost som trafikerar Stockholms skärgård. Måhända så är det bara en bråkdel av den totala mänskligheten som har blivit fascinerande av ett 112-årigt gammalt flytetyg och dess fängslande historia. Det är ändå inte så få. Föreningen s/s Blidösund har nästan 3000 medlemmar och jag är övertygad om att det skulle kunna var många fler medlemmar. Intresset finns och det är uppenbart att väldigt många är mycket förtjusta i detta vackra fartyg.

Varje gång man färdas med s/s Blidösund blir det tydligt att passagerarna sannerligen gillar sin ångbåt. Vare sig man njuter av solskenet på det öppna fjärdarna under en lusttur till havsbandet, står på akterdäck och diggar sin favoritmusik eller turar med kompisarna en fredagskväll i Blidösundet så är stämningen anmärkningsvärt behaglig. Atmosfären ombord är alltid glad och kärleksfull.
Att vistas ombord gör också att man förnimmer speciella detaljer som gör upplevelsen extra värdefull. Är man observant kan man betrakta enskilda beståndsdelar som kan vara både estetiskt tilltalande och historiskt intressanta. Gör man ett besök uppe hos kapten på kommandobryggan är det svårt att undvika den effektiva och pulserande styrmaskinen, en ”servostyrning à la 1911”. Äter man ombord så hör det till att man beställer en vällagad ångbåtsbiff, men det är också intressant att betrakta inredningen i de olika matsalarna. Det är stor skillnad på, som det hette från början, 1:a klass Matsal jämfört med Försalongen, Damsalongen och Lilla Matsalen, som tidigare hette Röksalongen. Sitter man akterdäck är det trygga dunket från propelleraxeln ett omisskännligt särdrag för denna typ av fartyg. Det är ingen opersonlig dieselmotor som åstadkommer elva knop, utan en äkta ångmaskin. Det är också viktigt att göra ett besök i maskinrummet där eldaren slänger in kol i fartygets ”hjärta”, elden i ångpannan. Detta flytande ting är en organism som förmedlar en mycket levande förnimmelse, kanske man kan beskriva denna känsla som besjälad.
Att allt detta positiva som s/s Blidösund åstadkommer ska fortsätta i all evighet är dock ingen självklarhet. Med varsam hand måste det själfulla skötas om.

Jag grunnar över begreppet varumärke. Det refererar givetvis till ett ekonomiskt värde, men lite tillspetsat kan man också likna det med ett slags själ? Enligt Wikipedia karakteriseras ett varumärke som en immateriell tillgång, en förmögenhetsrättslig tillgång som inte är en fysisk sak.
I företagsvärlden talas det mycket om att bygga ett varumärke, men det handlar också om att vårda befintliga varumärken. Skulle till exempel någon klåfingrig konsult få för sig att bygga om fartyget och förvandla det till en flytande hamburgerrestaurang skulle sannolikt väldigt många bli upprörda och mycket ledsna. Så får inte ske.
Där har givetvis Blidösundsbolaget en mycket viktig och ansvarsfull roll. Jag hoppas ägarna till rederiet har full insikt om vilket värdefullt varumärke s/s Blidösund är, både ur den ekonomiska synvinkeln, men också ur den aspekt som jag har valt att kalla den själsliga.
Alltså – fartygets själ måste bevaras!

Många känner nog till att vän- och stödföreningen finns till just för detta uppdrag. Som ångbåtsresenärer och medlemmar i Föreningen s/s Blidösund har vi en angelägen uppgift att förmedla och informera om vad som är speciellt med denna ångbåt. Vi behöver bli fler medlemmar, vi behöver vara engagerade och vi behöver lägga ned vår själ för s/s Blidösund.

Mats Åkerman
ordförande Föreningen s/s Blidösund

 

Som medlem i Föreningen s/s Blidösund får du föreningens medlemsskrift som utkommer med 3-4 nummer per år. I de flesta skrifter är det en ledare skriven av föreningens ordförande. Läs här>>

—————————————————

"Blidösunds Dag" 1 augusti 2020

__________________________________________________________________________