Yxlövik

En grann rödmålad avbärare hängande utanpå fjädrande bildäck utmärker Yxlöviks nya brygga, som är perfekt utformad för ångbåtstillägg. Under många år var gamla bryggan i ett miserabelt skick med en pollare långt från nocken, vilket gjorde att ångf Blidösund lätt hamnade alltför långt in på sidan av bryggan, varifrån det ibland kunde vara väldigt svårt att backa ut igen. Till slut stängdes bryggan av år 2003.

Ursprungligen byggdes Yxlöviks brygga 1907 och betjänar Yxlö by med omnejd, som även har Yxlö brygga på västsidan vid Furusundsleden. Karaktäristiskt vid Yxlövik är den stora svarta timmerstugan vid inloppet till den välskyddade byviken.

Yxlö byalag, med förhållandevis få medlemmar, var hela tiden inriktat på att lyckas uppföra en ny brygga, men det är ett kostsamt projekt och trots bryggföreningens idoga uppvaktningar ställdes inga nationella bidragspengar till förfogande, men väl ett EU-bidrag om 150 000:-.
Kostnaden översteg emellertid 800 000:- så det lokala engagemanget har varit fantastiskt och kulminerade 2007 vid 100-årsminnet när Yxlöviks nya brygga invigdes. Ångf Blidösund lade till och kapten Veronica Schultz kapade en över bryggan uppspänd tross. Skärgårdens Trafikantförening gav den epitetet ”Årets brygga” och nu är vi på god väg mot nästa hundra-årsjubileum.

Göran Sjödin

Nästa brygga: Almvik