Almvik

AlmvikMitt i Blidösundet ligger Almviks brygga med sitt röda vänthus, som åtminstone sedan 1930-talet är krönt av en bryggskylt utefter hela taknocken. Texten ”Almvik – Blidö Gård” förtäljer att bryggan betjänar öns hjärta – Blidö gård och kyrka. Gamla församlingshemmet tjänar numera som föreningsgård och är den enda byggnaden som inte döljs av den täta grönskan.

Blidö gårds huvudbyggnad brann ner 1925, men kvar finns två flyglar som uppfördes sedan ryssarna brände hela ön 1719. Blidö kyrka kan bara anas ett ögonblick från Blidösundet, men i kyrkan finns i gengäld en elegant modell av ångf Blidösund som votivskepp. Den finansierades genom en konsert 2006 av hovsångerskorna Britt Marie Aruhn och Ingrid Tobiasson. Tillsammans med Blidös övriga generösa opera-elit gavs tio konserter på 90-talet till förmån för vårt ångfartyg och 2011 fick vi uppleva ytterligare en konsert i kyrkan till förmån för 100-årsjubiléet!

En riktig tradition är Blidö Julmarknad, till vilken fullsatta ångf Blidösund alltid kommer ångande från huvudstaden för att alltjämt vara en levande del av ångfartygets hembygd – inte enbart under den prunkande sommaren…

Göran Sjödin

 

Nästa brygga: Kolsvik