Kolsvik

KolsvikDen största byn på Yxlan utmärker sig med en strandlinje prydd av stora sekelskifteshus. Pionjären med ångbåtstrafik till Blidösundet, ”Blidökungen” J A Österman, var delaktig i de flesta företag i bygden och var född i en parstuga, som han lät bygga ut till den gula pensionatsbyggnaden med stor loggia. I mellankrigstiden kunde byn stoltsera med ytterligare två pensionat samt två långlivade handelsbodar, varav den sista gav upp 1998. Skeppshandeln intill ångbåtsbryggan etablerades redan 1880 med främst skutorna i kusttrafik som kundkrets. Blidösundet är en förlängning av Husaröleden med många passerande fartyg, som även behövde bunkerolja. Tre bunkerstationer fanns i sundet och den sista höll Torsten Österman igång i Kolsvik nästan till seklets slut. Koleldade ångf Blidösund har aldrig någonsin bunkrat dieselolja, men stationen i Kolsvik erbjöd generöst färskvatten, som på söndagsförmiddagarna togs ombord vid ett tio minuters uppehåll på väg mot Svartlöga. Då vilade mina ögon på de ditflyttade små fyrbyggnaderna från Baggensstäket och Fårholmsrevet samt inte minst den lilla bunkerbåten Sexan, som tillsammans med oljecisternerna bidrog till Kolsviks maritima karaktär. Det mesta är nu ett minne blott och vi får alla bemöda oss att Blidösund kan hålla den historiska sjöfarten levande…

 Göran Sjödin

Nästa brygga: Stämmarsund