Vagnsunda

Yxlan är utan konkurrens skärgårdens mest långsmala ö och hyser en stor bofast befolkning som mångfaldigas om sommaren. Ön är ungefär 15 km lång och det är en lång väg för bussen från färjeläget i Köpmanholm ner till vändplatsen vid Vagnsunda.

Även om den dagliga året-runt-förbindelsen med bussen är av ojämförligt värde är ändå ”Vagnsunda södra” en brygga som aldrig passeras av Blidösund utan ett tillägg. På fredagskvällen möter ofta våra avstigande en minst lika stor skara påstigande Vagnsundabor, som kommer ombord bara för att uppleva den obetalbara fredagsstämningen på ångf Blidösund. m/s Sjögull återbördar dem senare från Norrsund tillbaka till Vagnsunda tillsammans med de rundtursresenärer som återvänder till huvudstaden först vid midnatt.

Vagnsunda har egentligen två bryggor – den norra i Furusundsleden och den södra i Vambfjärden, där Blidösund skyndar från Wettersö mot Brokholmen och Blidösundet. ”Vamban” har sitt namn efter våm, dvs komage och Vagnsundas namn vittnar om kornas hägrande betesplatser. ”Vanger” är nämligen ett fornsvenskt ord för gärde eller hage, och en blick på kartan – eller i verkligheten – visar att vikarna, som skär in från norr avslutas med flacka gärden innanför åsryggen utefter ”Vamban” i sydost.

Södra bryggan har förtjänstfullt renoverats för att kunna betjäna skärgårdstrafiken i många år framöver. Landsvägsbussen 632 vänder alltid vid Vagnsunda – men Blidösund fortsätter nog ännu i många år med en trogen skara av resenärer på Vagnsunda s:a brygga.

Göran Sjödin

Nästa brygga: Brokholmen