Alsvik

Understundom händer det att resenärer på båtresa till Alsvik på Yxlan av misstag hamnar på Svartsö i mellanskärgården. Där finns en stor brygga med samma namn och samma stavning, dvs utan bokstaven h! I bästa fall har misstaget uppdagats redan vid biljettförsäljningen ombord för att lösas med ett båtbyte i Vaxholm.

Alsviks brygga ligger alldeles för sig själv längst ut på udden utanför den smala byviken. Byn är svår att se från sjön och ångbåten lika svår att skönja från Alsviks by, som tillsammans med Vagnsunda, Yxlö och Kolsvik utgör de fyra ursprungliga byarna på ön. Här är den mycket långsträckta ön Yxlan som bredast – två km från Blidösundet till Furusundsleden i väster. Ovanför bryggan ligger också det skogshöljda Kasberget, vars namn vittnar om en vårdkase, som säkert tändes för att med flammor och rök varna för de härjande ryssarna sommaren 1719.

Flera ångbåtsbryggor har de senaste decennierna renoverats och år 2001 kunde Alsviks nya brygga invigas efter en kraftfull insats från Alsviks Byalag. Samma år utgav Blidösundsbolaget och stödföreningen ”Blidösundsboken” med en rik historiebeskrivning. Bokens sista fotografi visar ångf Blidösund vid Alsviks brygga midsommardagen 1934 med den sedvanligt yviga giren på ingående tur. Den stora giren är en förutsättning för ett lyckat tillägg och lika nödvändig är Alsviks brygga för att Blidösunds trad skall vara fulländad!

Göran Sjödin

Alsviks brygga midsommardagen 1934. Foto: Oscar Halldin

Nästa brygga: Bruket