Åsa Sandgren

image Åsa Sandgren inledde sin karriär på Blidösund 2002 som kallskänka. Hon blev dock så gripen av sjömanslivet att hon året därpå började på ”Klart skepp”, en yrkeshögskola för sjöfolk. 2005 var hon tillbaka ombord, denna gång som matros och hon har sedan dess varit en mycket uppskattad besättningsmedlem, de senaste åren som styrman.

Varje år när julbordskryssningarna börjar smyger hon sig dock tillbaka till byssan och kallskänkeriet, detta för att inte tappa kontakten med sitt gamla yrke och kanske också för att slippa kylan och draget ute på fördäck.

Åsa bor i Uppsala med sambo och döttrarna Ruth och Solveig. Resorna till och från Stockholm kan ju förstås vara besvärliga, men det får gå säger en luttrad pendlare.

Till styrmans angenämare sysslor hör att hälla upp alla snapsarna i försalongen.