Styrelsen

Ordförande – Mats Åkerman

Kassör och medlemsansvarig – Björn Wedholm

Redaktör – Johan Garsten

Samordnare, utskicksansvarig och mässkontakter – Eva Nykvist

Partner- och bidragarkontakter – Gustaf Uggla

Klubbmästare och ansvarig för hemsidan – Rose-Marie Nykvist

Sekreterare och idéansvarig – Ingrid Gustafsson

Ansvarig  för Facebooksidan – Alva Vinterhed