Styrelsen

Ordförande – Mats Åkerman

Sekreterare – Fabian Norrby

Kassör och medlemsansvarig – Björn Wedholm

Redaktör – Johan Garsten

Samordnare, utskicksansvarig och mässkontakter – Eva Nykvist

Kontakter med rederiet – Magnus Kyhle

Ansvarig för hemsidan – Mats Åkerman

Ansvarig  för Facebooksidan – Alva Vinterhed

Blidösund angör New Yorks hamn!
Äh  … vi bara skojade ….