Gustav III Staty

Gustaf IIIs statyRundeln på Skeppsbrokajen nedanför Slottsbacken har sedan Blidösunds återuppståndelse 1969 varit ångbåtens hemmakaj året runt. Ett utmärkt centralt läge, men ändå lite avskilt från alla waxholmsbåtar på Strömkajen, vilket passar ångf Blidösund som ju alltid varit en särling i skärgårdstrafiken. Kajplatsen var ledig sedan ett år tillbaka då s/s Norrtelje såldes till sin stiftelse i Norrtälje. Nyman & Schultz hade sedan 1965 nyttjat den stora ångaren som restaurang och sightseeingterminal för sightseeingbåtarna de övertagit från Hugo o Ivar Åkerblom. Gustafsbergsbolagets ångbåtar dominerade tidigare kajrundeln t.o.m. 1947 då ångbåtstrafiken till Gustafsberg upphörde.

Efter Gustav III:s krig mot Ryssland 1788-90 beställde han obelisken på Slottsbacken som ett tack till Borgerskapet för deras ”ståndaktiga skötsel” av staden under konungens bortovaro.

Gustav III:s Staty avtäcktes 1808 som Borgerskapets uppskattning av den bortgångne regenten. Sockeln är utförd av porfyr från Älvdalen, som var blivande kungen Carl XIV Johans favoritmaterial. En lustighet som härrör från statyn är den ”morgondrink” som Den Gyldene Freden lär ska ha servererat under namnet ”Gustaf III”. Förklaringen står att läsa på porfyrsockeln –

Gustaf III
Lagstiftare
Segervinnare
Fredens återställare