Håll ut – Hjälp till – Håll Ångan uppe! 

Håll ut – Hjälp till – Håll Ångan uppe!

KÖP STÖDBILJETTER!

Corona-pandemin till trots så är ambitionen att hålla igång s/s Blidösunds reguljärtrafik till Blidö, Yxlan och Norrtälje under sommaren 2020. Denna trafik, som är fartygets kärnverksamhet, bedrivs som vanligt med turer ut på fredagar och in på söndagar. Här finns turlistor: fredagar respektive söndagar.
Sannolikt kommer antalet resande vara mycket färre än tidigare vilket innebär stora förluster. Av detta skäl så har Föreningen s/s Blidösund startat kampanjen Håll ut – Hjälp till – Håll Ångan uppe! som går ut på att allmänheten uppmanas att köpa stödbiljetter till s/s Blidösunds ordinarie turer.
Biljetterna kommer du att kunna köpa här.
Mer information finns på  Blidösundsbolaget hemsida eller telefon 08-24 30 90.
Observera att du kan köpa ett obegränsat antal biljetter. Ju fler desto bättre, eftersom du på detta vis hjälper till att rädda sommarens trafik.
Syftet med stödbiljetterna är alltså att hålla igång trafiken. Du behöver alltså inte resa med fartyget. Är det så att du av säkerhetsskäl inte vill eller får färdas med fartyget så gör du ändå en insats och du kan alltid skänka bort biljetter till anhöriga och vänner. Och du som känner dig frisk och smittfri kan naturligtvis utnyttja detta generösa erbjudande och åka så mycket du vill, men glöm inte att tvätta händerna när du kommer ombord.

Årsmöte 2020
På grund av den rådande situationen så har Föreningen s/s Blidösunds styrelse beslutat att skjuta på 2020 års årsmöte till maj 2021, då det alltså blir dubbla årsmöten.

Medlemsresa 2020
 Den traditionella medlemsresan är i år inställd.