Aktuellt

Då det i det rådande situationen är osäkert hur sommarens trafikupplägg kommer att gestalta sig så har Föreningen s/s Blidösunds styrelse beslutat att skjuta på 2020 års årsmöte. Något datum för detta är ej fastställt, men förhoppningsvis kan det ske i slutet av sommaren eller början av hösten, kanske i samband med traditionella medlemsresan.