Föreningen S/S Blidösund Ombord

Äntligen, äntligen har vi en ny hemsida! Välkomna att kika runt på sidorna. Vi håller fortfarande på att bygga och fixa med sidan, och nya spännande saker händer titt som tätt.

Årsmöte 2015

Föreningen S/S Blidösund Ombord

Kallelse till årsmöte för Föreningen s/s Blidösund Måndag den 18 maj 2015 Plats: s/s Blidösund, Skeppsbron, Gustav III:s staty, nedanför Slottet (kajplatsen). Båten ligger vid kaj hela kvällen. Förslag till dagordning: 1.Mötets öppnande. 2.Val av mötesordförande, sekreterare och två justeringsmän. 3.Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse. 4. Revisorernas berättelse. 5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 6. Val av ordförande och styrelse för …